Sprejová dóza k naplneniu farbou

2584 400ml

K dodatočnému naplneniu autolakom pomocou plniaceho
zariadenia. Predplnený 300ml hnacou jednotkou, riedidla a aditívy.
Naplňuje sa 100ml farby.
Nahradzuje bežnú striekaciu pištoľ pri drobnej lakerníckej
práci (napr. bodové opravy). Sprejová dóza obsahuje zmes hnacích
plynov bez freónov. Vhodná pre naplnenie akrylovými, alkydovými
alebo nitrocelulózovými lakmi.